Actievoorwaarden Eindejaarsactie 2020

Artikel 1: Toepasselijkheid
a. Deze Actievoorwaarden (hierna: de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Mopedsupplies.com georganiseerde promotionele actie "Eindejaarsactie 2020" (hierna: de "Actie").
b. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden en aanvaardt de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden zijn te bekijken, downloaden en te printen via de website: https://mopedsupplies.com/eindejaarsactie2020

Artikel 2: Aanbieder
a. Deze Actie wordt u aangeboden door: Mopedsupplies.com, gevestigd aan de Kruizemuntstraat 36, 4451TX te Heinkenszand.

Artikel 3: Actie
a. U ontvangt van ons 5% korting op uw gehele bestelling (m.u.v. "de verzendkosten").

Artikel 4: Deelname
a. De Actie loopt van zondag 1 november 2020 tot en met maandag 30 november 2020 (hierna: "de Actieperiode").
b. De 5% Actie wordt automatisch verrekend in uw winkelwagen. Het kortingsbedrag wordt berekend aan de hand van uw subtotaal. Uw totale korting wordt in uw winkelwagen net als uw subtotaal exclusief BTW getoond.

Artikel 5: Privacy
a. Alle persoonsgegevens die in het kader van deze Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op uw gegevens is de privacyverklaring van Mopedsupplies.com van toepassing. Deze verklaring is terug te vinden op https://mopedsupplies.com/privacy-policy-cookie-restriction-mode. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat Mopedsupplies.com zijn gegevens verwijdert.

Artikel 6: Wijzigingen
a. Mopedsupplies.com heeft het recht om deze Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op https://mopedsupplies.com bekend gemaakt.
b. Mopedsupplies.com behoudt zich het recht voor om de Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.
c. Mopedsupplies.com behoudt zich het recht om productprijzen op ieder moment zonder opgaaf van redenen aan te passen.

Artikel 7: Klachten
a. Klachten over deze Actie kunt u mailen naar info@mopedsupplies.com
b. Mopedsupplies zal binnen 24 uur met een maximum van 72 uur reageren op een ingediende klacht.

Artikel 8: Slotbepalingen
a. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Mopedsupplies.com
b. Op alle verkopen tijdens deze Actie zijn naast de Actievoorwaarden ook de Algemene voorwaarden van toepassing, Deze Algemene Voorwaarden zijn te bekijken, downloaden en te printen via de website: https://mopedsupplies.com/algemene-voorwaarden

Copyright © 2014-2020 Mopedsupplies.com. All rights reserved.